W czasopiśmie Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

W czasopiśmie Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych ISSN 2450-1859, No 3 (2023) September 5, 2023 zespołu autorów: K. Bielawski, M. Chmieliński, O. Kreft i G. Wiśniewski z Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o., Gdynia, Poland pt. Innowacyjny elektryczny układ napędowy, gotowy do integracji z różnego rodzaju platformami.

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące możliwości zastosowania innowacyjnych, kompletnych elektrycznych układów napędowych zaprojektowanych przez ZAiUP AREX Sp. ogród zoologiczny. dla różnych typów pojazdów elektrycznych. Stała działalność i szereg różnorodnych projektów pozwoliły nam zdobyć bezcenne doświadczenie i pogłębić nasze unikalne umiejętności w projektach dedykowanych elektromobilności. W publikacji przedstawiono autorskie rozwiązania technologiczne opracowane przez ZAiUP AREX Sp. z oo o. elektryczny układ napędowy, który może być stosowany w pojazdach osobowych, dostawczych i specjalistycznych. W artykule przedstawiono podstawowe parametry i zalety głównych podzespołów pojazdów elektrycznych, takich jak: układ magazynowania energii wraz z zaawansowanym systemem zarządzania MOCĄ nadzorującym jego pracę i zapewniającym dostawę energii, falowniki, silniki oraz urządzenia wspomagające układ sterowania napędem. ZAiUP AREX Sp. ogród zoologiczny. specjalizuje się w projektowaniu i produkcji technologii oraz innowacyjnych rozwiązań dedykowanych zarówno na rynek cywilny, jak i wojskowy. Ponad 34 lata doświadczenia zbudowały solidną i niezawodną markę.

Czasopismo „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” ma charakter interdyscyplinarny, wchodzi w problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa obiektów technicznych tworzonych przez człowieka do realizacji jego potrzeb. Ze względu na zachowanie antropogenicznych obiektów technicznych kształtujących jedne warunki bezpieczeństwa życia człowieka na wiele lat.

Więcej info inzynieriabezpieczenstwa.com.pl doi.org