Sterowniki nadrzędne systemu energetyki nietrakcyjnej

Sterownik komunikacyjny MOG jest urządzeniem, które odpowiada za komunikację rozdzielnic w systemie DIMaC-EK z systemem nadzorczym DIVIS3 w Lokalnym Centrum Sterowania.

Sterownik MOG służy do komunikacji urządzeń zgodnych z obowiązującym standardem KHA oraz starszymi genera­cjami. Jest przeznaczony do montażu w miejscach, gdzie nie jest wymagany interfejs dla operatora.

      CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

  • Kompaktowy rozmiar
  • Urządzenie bezobsługowe
  • Prosta instalacja
  • Skuteczne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe linii transmisyjnych
  • Wyposażony w złącze Ethernet do włączenia do systemu SMUE lub DIVIS3

 

Sterownik nadrzędny NEK jest jednostką nadrzędną systemu DIMaC-EK wyposażonym w dotykowy interface. Odpowiada za utrzymanie komunikacji na magistrali lokalnej (w obrębie stacji) pomiędzy urządzeniami elektrycz­nego ogrzewania rozjazdów i sterowania oświetleniem.

Sterownik NEK odczytuje wszystkie dane ze sterowników rozdzielnic, w tym zapisy archiwalne. Zebrane informacje przekazuje do systemów zdalnego nadzoru i monitorowania DIVIS3 oraz SMUE PKP PLK S.A. Transmisja między sterownikiem NEK a urządzeniami systemu jest realizowana za pomocą magistrali kablowej miedzianej lub światło­wodowej w standardzie RS485.

       CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

  • Nowoczesnydesign
  • Duży panel dotykowy
  • Intuicyjne sterowanie i konfiguracja
  • Skuteczne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe linii transmisyjnych
  • Wyposażony w złącze Ethernet do włączenia do systemu SMUE