Firma

AREX

Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i produkcji systemów dla rynku kolejowego, specjalnego i energoelektrycznego .

35-letnie doświadczenie pozwoliło zbudować solidną i rzetelną markę. Kadra, złożona z inżynierów będących specjalistami w dziedzinie elektroniki, mechaniki, elektryki i informatyki, tworzy innowacyjne i zaawansowane technologicznie rozwiązania. Firma jest członkiem GRUPY WB, największej polskiej grupy kapitałowej realizującej zadania z zakresu obronności państwa.

Działalności Spółki AREX obejmuje zarówno działalność produkcyjną jak i rozwojową. Przedmiotową działalność Spółka realizuje kompleksowo poprzez m.in. projektowanie, wytwarzanie i wdrażanie urządzeń i systemów, szkolenia personelu eksploatacyjnego, obsługę posprzedażową.

Historia

Spółka AREX została założona w 1989 roku przez dra inż. Andrzeja Darskiego. Początkowo jej działalność wiązała się z produkcją przetworników pomiarowych różnych wielkości fizycznych, jednak nieustanne nastawienie na rozwój nowoczesnych technologii przełożyło się na opracowanie rozwiązań związanych z obronnością kraju i rozwój firmy na rynku specjalnym, a w dalszym etapie wejście w skład Grupy WB.

Specjalizacje

AREX koncentruje swoje działania w dwóch sektorach:

  • przygotowywanie założeń funkcjonalnych oraz planu realizacji projektu według założeń wypracowanych w ścisłej konsultacji z Klientem
  • stworzenie projektu rozwiązania w zakresie elektroniki, elektroenergetyki i mechaniki
  • opracowywanie dokumentacji projektowej
  • przygotowywanie oprogramowania systemowego do urządzenia
  • przeprowadzanie wdrożeń prototypowych
  • profesjonalna produkcja rozwiązania według własnego projektu oraz jego wdrożenie, doradztwo techniczne.

Dbając o stały rozwój technologiczny i tworzenie nowych rozwiązań, AREX prowadzi prace badawczo – rozwojowe i ściśle współpracuje z wiodącymi uczelniami i ośrodkami naukowo-badawczymi, m.in. z Politechniką Gdańską i Akademią Marynarki Wojennej.

Kompetencje

AREX oferuje swoje rozwiązania zarówno na rynku specjalnym, jak i cywilnym.

Na rynku specjalnym AREX jest producentem zestawów treningowych dla różnych typów uzbrojenia oraz systemów sterowania napędami do sprzętu wojskowego, takich jak np. haubice samobieżne.

Na rynku cywilnym AREX od lat jest sprawdzonym dostawcą zaawansowanych systemów elektroenergetycznych przeznaczonych dla infrastruktury kolejowej i drogowej. Sztandarowym produktem firmy jest system elektrycznego ogrzewania rozjazdów, usprawniający ruch pociągów w warunkach zimowych.

Zarząd

Poznaj nasz zarząd

Zarząd Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o.o.

Krzysztof Bielawski – Prezes Zarządu, Dyrektor Handlowy

Tomasz Buda – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny

Gerard Wiśniewski– Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju