Pakiet modernizacyjny dla 23 mm armaty przeciwlotniczej ZU-23-2

Osprzęt Elektromechaniczny ARM-28

został zaprojektowany do modernizacji licencyjnej armaty przeciwlotniczej
ZU-23-2. Zestaw po modernizacji zyskuje nowe funkcje. Dzięki sterowanym
cyfrowo serwonapędom (z awaryjnym trybem manualnym) możliwe jest
uzyskanie zarówno precyzji naprowadzania jak i wysokich prędkości armaty.
Sterowanie armatą może być realizowane przez operatora poprzez manipulator
lub automatycznie przez zewnętrzny System Kierowania Ogniem (SKO).
Osprzęt ARM-28 z nowoczesnym celownkiem kolimatorowym, który
umożliwia strzelanie zaróno z tradycyjnej amunicji (OFZ, OFZT, BOD), jak
i nowoczesnej podkalibrowej APDS-T. Pulpit operatora umożliwia
programowanie stref zabronionych w azymucie i elewacji. Osprzęt ma
budowę modułową, której wielką zaletą zarówno łatwa i szybka integracja
z zestawem ZU-23-2 nowych bloków funkcjonalnych, jak również łatwa
naprawa na polu walki.

Pulpit operatora

Manipulator

Blok sterowania

Serwonapęd
azymutu

Blok akumulatorów

Celownik

Złącze obrotowe

Servonapęd
elewacji