Automat Sterujący APR

Automat pogodowy elektrycznego ogrzewania rozjazdów APR to urządzenie służące do sterowania urządzeniami elektrycznego ogrzewania rozjazdów w funkcji warunków atmosferycznych według zadanych progów temperaturowych. Jest doskonałym rozwiązaniem do montażu w istniejących już instalacjach bez konieczności modernizacji całej infrastruktury elektrycznej. Rozwiązanie bazuje na sterowniku LA133 i jest elementem systemu DIMaC-EK.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

• Algorytmy sterowania ogrzewaniem rozjazdów RESO3F
• Możliwość sterowania ręcznego i automatycznego
• Zdalny monitoring i konfiguracja
• Rejestracja zdarzeń i alarmów
• Bezpośrednia łączność GPRS z platformą DIVIS3 lub SMUE

WARIANTY WYKONANIA

• Szafka wolnostojąca do zabudowy na zenwątrz
• Rozdzielnica natynkowa do zabudowy w nastawni
• Zestaw do montażu w istniejącej rozdzielnicy

Automat pogodowy APR posiada funkcję niezależnego sterowania obwodem realizowaną ze względu na detekcję opadów śniegu, duży mróz, detekcję deszczu marznącego. Do wyboru są następujące algorytmy sterowania: ogrzewanie opornic oraz ogrzewanie zamknięć.

W WERSJI PODSTAWOWEJ W SKŁAD AUTOMATU APR WCHODZI:

• sterownik główny z modułem wykonawczym oraz obwodem zasilania przetworników (szafka sterownicza automatu APR)
• zintegrowany przetwornik pogodowy TST-137 (detekcja śniegu na rozjeździe, pomiar temperatury szyny ogrzewanej
  i nieogrzewanej)
• centralny przetwornik pogodowy TST-211 (detekcja wilgoci, pomiar temperatury powietrza i prędkości wiatru) – opcjonalnie
• puszka przytorowa PP-01 – opcja umożliwiająca połączenie przetwornika TST-137 z automatem APR