Certyfikaty

AREX GRUPA WB prowadzi działalność w oparciu o procedury zgodne z systemem zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015. Z uwagi na działalność na rynku specjalnym, AREX stosuje procedury zgodne z systemem zarządzania jakością wg normy AQAP 2110:2016, co należy traktować jako uzupełnienie posiadanego systemu zarządzania jakością ISO.

Koncesja

Certyfikat zgodności funkcjonowania w zakresie obrotu z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

Decyzja 2 do koncesji nr B-054/2007

Koncesja na wykonywanie działalności w zakresie obrotu rodzajami broni i amunicji oraz wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczenia wojskowym lub policyjnym.

Świadectwo Urzędu Transportu Kolejowego

Zmiana decyzji (koncesji) z dnia 10 lipca 2007 r. nr B-054/2007.

 Świadectwo Rekomendacji SEP 2021

 

DIMaC-EK Dopusczenie PKP PLK

ST Dopuszczenie PKP PLK

EN

AQAP 2110:2016

Świadectwo Rekomendacyjne

Dyplom Uznania SEP

EN

Wewnętrzny System Kontroli

EN

ISO 9001:2015-10