TBC-01 Zasobnikowa stacja ładowania trolejbusów

Przekształtnik sieciowy z funkcją korekcji współczynnika mocy:

• przekazywanie energii elektrycznej z sieci 3×400 VAC do układu 740÷760 VDC z mocą 50 kW
• konwersja przy zachowaniu wymaganych parametrów sieci zasilającej (cosφ=0.98 z możliwością regulacji, THD prądu <8%)
• opcja pracy dwukierunkowej wraz z możliwością poprawy parametrów sieci

Przetwornica izolowana DC-DC:

 

• połączenie dwóch systemów DC z zapewnieniem izolacji galwanicznej na poziomie 5 kV
• dwukierunkowy transfer energii elektrycznej z mocą 50 kW
• elastyczny układ sterowania umożliwia kontrolę prądu, napięcia lub mocy ładowania
• współpraca z magazynem energii o napięciu 500÷800 VDC

Moduł magazynu energii – 3,84 kWh:

 

• wyposażony w ogniwa pryzmatyczne LiFePO4 charakteryzujące się wysoką żywotnością oraz bezpieczeństwemużytkowania
• zaawansowany system kontroli pracy ogniw (pomiar napięć, prądów, temperatur, estymacja SOC, SOH, DOD, granicznych wartości prądów obciążeń)
• układ balansowania ogniw