Wiadomości Elektrotechniczne 04/2024

W najnowszym numerze miesięcznika WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE Rocznik 2024 – zeszyt 4 ukazał się artykuł AREX Sp. z o.o. pt. Autoadaptacyjne układy szybkiego i ultraszybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w technologii Cubic System, którego autorami są: Krzysztof Bielawski, Tomasz Buda, Gerard Wiśniewski, Oskar Kreft, Mirosław Chmieliński.

Artykuł prezentuje doświadczenia Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX z wdrożenia projektu Cubic System. Celem projektu było opracowanie innowacyjnych, autoadaptacyjnych układów szybkiego i ultraszybkiego ładowania pojazdów elektrycznych współpracujących z hybrydowym zasobnikiem energii a zasilanych z publicznych sieci dystrybucyjnych lub alternatywnie z miejskiej sieci trakcyjnej. Duży nacisk w projekcie położono na komercyjne wykorzystanie produktów projektu. System Cubic pozwala na integrację z publicznymi operatorami stacji ładowania i obsługuje rynkowe standardy szybkiego ładowania. Inteligentne moduły systemu Cubic pozwalają na płynne zarządzanie energią i autoadaptację wymaganych potrzeb ładowania pojazdów. Algorytmy systemu Cubic oparte są na samouczących się metodach predykcji zmian naładowania zasobnika i prognozowania dostępnej mocy. W efekcie daje to optymalne możliwości szybkiego i ultraszybkiego ładowania pojazdów.

Więcej informacji:
Wiadomości elektrotechniczne
Autoadaptacyjne układy szybkiego i ultraszybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w technologii Cubic System