MEDAL PREZESA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH PRZYZNANY KONSORCJUM W SKŁADZIE INSTYTUT KOLEJNICTWA

MEDAL PREZESA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH PRZYZNANY KONSORCJUM W SKŁADZIE INSTYTUT KOLEJNICTWA (JAKO LIDER PROJEKTU), ZAKŁAD AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH AREX SP. Z 0.0 SILED I ABZ CONSULTING SP. Z 0.0.

Podczas targów TRAKO 2023 przeznaczonych dla branży kolejowej, które odbyły się w dniach od 21 do 24 września 2023 r. w Gdańsku spółka AREX zaprezentowała po raz pierwszy system LMP. System przeznaczony jest do sterowania oświetleniem terenów kolejowych.

To innowacyjne rozwiązanie powstało w wyniku realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania infrastrukturą oświetleniową na sieci zarządzanej przez PLK S.A. o akronimie LM Project w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK: „Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej” (konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2017 r.).

Projekt zrealizowano w ramach konsorcjum w składzie Instytut Kolejnictwa (jako lider projektu), Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z 0.0 SILED i ABZ Consulting Sp. z 0.0.

Pan dr inż. Artur Rojek kierownik Zakładu Elektroenergetyki w Instytucie Kolejnictwa podczas uroczystej Gali TRAKO odebrał Medal Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich przyznanego konsorcjum projektowemu za innowacyjny system.

Celem projektu było opracowanie systemu zarządzania, sterowania i monitorowania oświetlenia terenów kolejowych w skali obszaru działania spółki PKP PLK S.A. Idea projektu polegała na wykorzystaniu nowoczesnych opraw LED z użyciem metody dynamicznego sterowania intensywnością świecenia, uwzględniającej rzeczywisty ruch pociągów na stacji oraz obecność ludzi na peronach. Modernizację systemu sterowania oświetleniem przeprowadzono na stacjach Cieplewo oraz Gdynia Orłowo. Wnioski z zastosowania systemu zostały zaprezentowane podczas seminarium naukowego, które odbyło się w Instytucie Kolejnictwa w dniu 25 października 2023 r. i wyglądają one następująco:

1. System LMP działa prawidłowo i spełnia postawione mu wymagania.

2. Należy dążyć do ujednolicenia charakteru odbiorów zasilanych z jednego przyłącza lub zapewnić aby wszystkie odbiory były prawidłowo skompensowane niezależnie od charakteru pracy — chwilowego lub długotrwałego,

3. W porze dziennej należy liczyć się z występowaniem mocy biernej pojemnościowej. Jest to wynikiem niskiego poboru energii czynnej oraz ładowaniem pojemności tworzonej przez kablową instalację oświetleniową. Dodatkowo energia jest zużywana na potrzeby własne instalacji oświetleniowej — szaf rozdzielczych, wyposażonych w zasilacze impulsowe i inne odbiory o charakterze pojemnościowym zasilane z tego samego przyłącza,

4. Wielkość uzyskanych oszczędności zależy między innymi od ruchu pociągów, obecności ludzi na oświetlanym terenie oraz mocy instalacji oświetleniowej włączonej w system LMP w stosunku do całkowitej mocy oświetlenia na stacjach i innych odbiorów zasilanych z szafy rozdzielczej,

5. Należy wziąć pod uwagę opracowanie wymagań wewnętrznych PKP PLK S.A. w zakresie współczynnika mocy PF dla opraw oświetleniowych LED, które mają pracować w instalacjach oświetleniowych z regulowaną mocą.