Napędy i Sterowanie

W najnowszym numerze miesięcznika „Napędy i Sterowanie” nr 3(299) / 2024 ukazał się artykuł AREX Sp. z o.o. pt. Systemy sterowania infrastruktury miejskiej i elektroenergetyki kolejowej. Autorami są: K. Bielawski, M. Chmieliński, Z. Chyliński, T. Myzia – Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o.

Artykuł: link do artykula