W czasopiśmie Sieci Badawczej Łukasiewicz

W czasopiśmie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Przemysłu Organicznego – Materiały Wysokoenergetyczne , 2023 Tom 15 link do artykula opublikowano artykuł AREX pt. Automatyka opuszczania platformy transportowej wykorzystywanej do bezpiecznego przewożenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych autorzy: Krzysztof Bielawski, Andrzej Banacki, Mateusz Chmieliński, Mirosław Chmieliński Słowa Kluczowe: bezpieczeństwo, dobre praktyki przewozu, przedmioty wybuchowe i niebezpieczne DOI: 10.22211/matwys/0233