W kwartalniku Wojskowej Akademii Technicznej pt. Problemy mechatroniki

W kwartalniku Wojskowej Akademii Technicznej pt. Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa ISSN 2081-5891, 2023, Vol. 14, Nr 2 (52) | s. 127—136, opublikowany został artykuł pt. A Remotely Controlled Integrated Weapon Platform Developed on the Basis of Long-Term Experience and Competence. Autorami są Bielawski Krzysztof , Chmieliński Mirosław , Majewski Piotr , Szagała Dariusz.

Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. wchodzący w skład Grupy WB od dwóch dekad zajmuje się produkcją specjalną, głównie mechatroniką, a rozwiązania znajdują się w osprzęcie elektromechanicznym 155 mm armato-haubic KRAB, 120 mm samobieżnych moździerzy RAK czy wieży ZSSW-30. Operowanie na światowych rynkach dało impuls do dalszego rozwoju Grupy WB. Przedstawione w artykule rozwiązania zdalnie sterowanej platformy uzbrojenia dzięki systemowi autodiagnostyki i weryfikacji oraz modułowości umożliwiają szybką wymianę niesprawnego lub uszkodzonego sprzętu, co znacznie ułatwia obsługę tej broni. Intencją projektantów było stworzenie funkcjonalnego, intuicyjnego sprzętu, który pozwala operatorowi skupić się na zadaniu. Dzięki modułowej budowie może być przystosowany do uzbrojenia zasilanego amunicją z prawej lub lewej strony. Zdalnie zintegrowana platforma uzbrojenia jest również wyposażona w środki osłonowe, takie jak granaty dymne, i jest zasilana elektrycznie, ale może być również obsługiwana ręcznie w sytuacji awaryjnej i jest przeznaczona do montażu na różnych pojazdach bojowych i jest zdalnie obsługiwany przez operatora znajdującego się wewnątrz przedziału pojazdu, co zapewnia całkowitą ochronę pancerną przed bezpośrednim ogniem wroga. Zdalna obsługa jest realizowana przez dwa elementy operacyjne, – jednostkę kierowania ogniem – uchwyt kontrolny. System posiada również możliwość zdalnego ładowania broni do napinania broni oraz strzelania. Możliwości śledzenia i kontroli zdalnej zintegrowanej platformy uzbrojenia zapewniają wysokie prawdopodobieństwo trafienia w pierwszej serii przeciwko nieruchomym i ruchomym celom, a razie potrzeby można również obsługiwać ręcznie.

Więcej informacji na stronie promechjournal.pl DOI: 10.5604/01.3001.0053.6675