Publikacja AREX ukazała się w miesięczniku naukowo-technicznym Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Publikacja AREX ukazała się w miesięczniku naukowo-technicznym Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Wiadomości Elektrotechniczne nr 12/21 pt. Zastosowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych wspomaganych lokalnym magazynem energii w obszarach z miejską siecią trakcyjną autorzy Tomasz Buda, Gerard Wiśniewski, Oskar Kreft, Paweł Milewski.

W artykule zaprezentowano rozwiązania związane z infrastrukturą ładowania pojazdów elektrycznych. W obszarach miejskich zaobserwować można najbardziej dynamiczny wzrost liczby rejestracji pojazdów elektrycznych, w tym w dużej części autobusów elektrycznych. W związku z tym miejska sieć trakcyjna stanowi ogromny i nie w pełni wykorzystany jeszcze potencjał, który może stanowić ciekawą alternatywę dla istniejącej sieci energetycznej. W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcje sterowania oraz sposób realizacji zasobnikowej stacji ładowania trolejbusów wyposażonych w stacjonarny, akumulatorowy zasobnik energii. Następnie pokazano sposób realizacji układu szybkiej stacji ładowania pojazdów elektrycznych zasilanej z miejskiej sieci trakcyjnej. Wdrożenie przedmiotowych systemów opierało się na innowacyjnych produktach spółki AREX z Gdyni.

Publikacja AREX ukazała się w miesięczniku naukowo-technicznym Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Wiadomości Elektrotechniczne nr 12/21
pt. Zastosowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych wspomaganych lokalnym magazynem energii w obszarach z miejską siecią trakcyjną autorzy Tomasz Buda, Gerard Wiśniewski, Oskar Kreft, Paweł Milewski.

W artykule zaprezentowano rozwiązania związane z infrastrukturą ładowania pojazdów elektrycznych. W obszarach miejskich zaobserwować można najbardziej dynamiczny wzrost liczby rejestracji pojazdów elektrycznych, w tym w dużej części autobusów elektrycznych. W związku z tym miejska sieć trakcyjna stanowi ogromny i nie w pełni wykorzystany jeszcze potencjał, który może stanowić ciekawą alternatywę dla istniejącej sieci energetycznej. W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcje sterowania oraz sposób realizacji zasobnikowej stacji ładowania trolejbusów wyposażonych w stacjonarny, akumulatorowy zasobnik energii. Następnie pokazano sposób realizacji układu szybkiej stacji ładowania pojazdów elektrycznych zasilanej z miejskiej sieci trakcyjnej. Wdrożenie przedmiotowych systemów opierało się na innowacyjnych produktach spółki AREX z Gdyni.