AREX Sp. z o.o. wziął udział w XXVII Międzynarodowej Szkole Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji 

 

W dniach 12 – 16 czerwca 2023 r. w Piszu przedstawiciel AREX Sp. z o.o. wziął udział w XXVII Międzynarodowej Szkole Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji i zaprezentował referat pt. Stabilizowany zdalny moduł uzbrojenia dla nowoczesnych wozów bojowych. Organizatorem Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji jest Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej. Uczestnikami Szkoły byli przedstawiciele nauki, przemysłu oraz firm wdrażających systemy komputerowego wspomagania oraz zaproszeni goście. Szkoła miała charakter ogólny i była skierowana do użytkowników we wszystkich branżach, w których zastosowano komputerowe wspomaganie prac.

Przedstawiony podczas referatu na konferencji stabilizowany zdalny moduł uzbrojenia jest wyposażony w system kierowania ogniem dla broni lekkiego i średniego kalibru i może być instalowany na kołowych i gąsienicowych pojazdach bojowych, a także pojazdach taktycznych. Przedstawiony w artykule stabilizowany zdalny moduł uzbrojenia to jedna z propozycji Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. wchodzącego w skład Grupy WB.

AREX Sp. z o.o. m.in. zajmuje się produkcją specjalną, głównie mechatroniką, a rozwiązania znajdują się w osprzęcie elektromechanicznym 155 mm armato-haubic Krab i 120 mm samobieżnych moździerzy RAK. Operowanie na światowych rynkach dało impuls do dalszego rozwoju Grupy WB. Zdalny moduł uzbrojenia posiada możliwość zdalnego ładowania broni do napinania broni oraz strzelania. Możliwości śledzenia i kontroli zdalnej zintegrowanej platformy uzbrojenia zapewniają wysokie prawdopodobieństwo trafienia w pierwszej serii przeciwko nieruchomym i ruchomym celom, a razie potrzeby można również obsługiwać ręcznie. Intencją projektantów AREX Sp. z o.o. było stworzenie funkcjonalnego, intuicyjnego sprzętu, który pozwala operatorowi skupić się na zadaniu. Celem niniejszej publikacji nie jest jednak przedstawienie oferty handlowej, lecz zakresu prac badawczo-rozwojowych i wdrożonych rozwiązań, opracowanych w odpowiedzi na oczekiwania rynku, uwagi użytkowników oraz postęp techniczny. Potencjał Grupy WB oraz aktualny stan wiedzy i możliwości wskazują, że w dziedzinie uzbrojenia pokładowego AREX jest w stanie spełnić wymagania stawiane przez współczesne pole walki.

Celem Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji było stworzenie szerokiego forum wymiany informacji i doświadczeń w tym zakresie oraz sprzyja integracji środowisk naukowych ze środowiskami praktyków zajmujących się konstruowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i zapewnieniem jakości a także zarządzaniem wszystkimi dziedzinami działalności człowieka.