AREX na TransNav 2023

AREX na TransNav 2023 W Uniwersytecie Morskim w Gdyni w dniach 21-23 czerwca 2023 odbyła się 15. edycja Międzynarodowej Konferencji „International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation TransNav 2023”. Organizatorami są Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz brytyjski Instytut Nautyki (The Nautical Institute). Międzynarodowa konferencja była skierowana do naukowców i specjalistów z ośrodków naukowych w celu transferu wiedzy, doświadczeń i badań dotyczących różnych aspektów nawigacji, w tym bezpieczeństwa nawigacji i transportu morskiego. 15. edycja międzynarodowej Konferencji TransNav 2023 poświęcona została zagadnieniom z dziedziny transportu wodnego, nawigacji, mobilności ludzi i ładunków w kontekście energii, infrastruktury, środowiska, bezpieczeństwa oraz ekonomii. W konferencji wzięło udział ponad 200 uczestników z 43 krajów.

Przedstawiciel Arex Sp.zo.o. wygosił referat pt. Możliwości zastosowania innowacyjnych układów napędowych do różnych typów pojazdów elektrycznych dla portów morskich, terminali kontenerowych i logistycznych.

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące możliwości zastosowania innowacyjnych układów napędowych zaprojektowanych przez ZAiUP AREX Sp. o.o. dla różnego typu pojazdów elektrycznych dla portów morskich, terminali kontenerowych i logistycznych. Wieloletnia działalność oraz szereg różnorodnych projektów pozwoliły zdobyć bezcenne doświadczenie i pogłębić unikalne umiejętności w projektach poświęconych elektromobilności. Niniejsza publikacja prezentowała autorskie rozwiązania technologiczne opracowane przez ZAiUP AREX Sp. z o. o. tzn. elektryczny układ napędowy, który może być zastosowany w pojazdach osobowych, dostawczych i specjalistycznych. Dzięki proponowanym rozwiązaniom porty morskie, terminale kontenerowe i logistyczne zwracając uwagę na operacje ładunkowe, bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo, a także energię i innowacje, mogą zostać ulepszone, aby stały się bardziej konkurencyjne. Pomysłodawcą TransNav jest JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit. Witając uczestników wydarzenia, JM Rektor zwrócił ich uwagę na rosnące zainteresowanie konferencją i coraz większą liczbę uczestników każdej kolejnej edycji: „Konferencja TransNav rozwija się, z każdą edycją jest coraz większa. W tym roku zgromadziła członków komitetu naukowego i recenzentów z 79 krajów świata.”