XVIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA IPOEX 2023

Przedstawiciel Arex Sp. z o.o. wziął udział w Ustroniu w dniach 29-30 maja 2023 roku w XVIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ IPOEX 2023 roku Materiały wybuchowe Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo i zaprezentował referat pt. Automatyka opuszczanej platformy do bezpiecznego przewożenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych średniej wielkości zawierających równoważnik do 10 kg trotylu, podejmowanych przez wojskowe patrole oczyszczania terenu lub inne pododdziały inżynieryjne. Przedmioty wybuchowe i niebezpieczne są specyficznym rodzajem towaru, a z powodu zagrożeń, które wiążą się z nimi, podlegają odrębnym przepisom prawa. Sposoby obchodzenia się z nimi są bardziej restrykcyjne niż w przypadku zwykłego towaru niebezpiecznego. Przedstawione w artykule rozwiązanie w obszarze doskonalenia procesów przewozu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych uznano za przykład dobrych praktyk. Przemawiają za tym osiągane ponadprzeciętne wyniki przez podmioty, które to wdrożyły zaprezentowane rozwiązania procesowe.