Konferencja Jurata 2023

W dniach 25-27 kwietnia 2023 w Juracie odbyła się XII Konferencja naukowo-techniczna „Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego”.  
Tegoroczna edycja tej cyklicznej konferencji była bardzo udanym powrotem do projektu, który rozpoczął się 1998 roku, a towarzyszyło jej bardzo duże zainteresowanie, co przejawiło się w obecnością ponad 240 uczestników.
Uroczystego przywitania gości dokonali: Jacek Nowicki – Sekretarz Generalny Zarząd Główny SEP, Krzysztof Bielawski – Prezes Zarządu i Tomasz Buda – Dyrektor ds. Operacyjnych/Członek Zarządu
Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. oraz   Marek Stolarski Prezes Zarządu NEEL Sp. z o.o.
Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. został wyróżniony przez Prezesa SEP medalem im. prof. Romana Podoskiego, za opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań
w obszarze elektroenergetyki kolejowej: systemu elektrycznego podgrzewania rozjazdów i systemu sterowania oświetleniem terenów kolejowych.
Panel ogólny – sesję I  rozpoczął prezentacją Sekretarz Generalny SEP, mówił o nowoczesnych inwestycjach związanych z magazynowaniem energii.
Pozostała część została podzielona na 3 sesje

 • SESJA IIA – Automatyka Sterowania Ruchem Kolejowym 
 • SESJA IIB – Energetyka
 • SESJA IIC – Ochrona środowiska, bezpieczeństwo, infrastruktura, diagnostyka
  Podczas sesji IIB zaprezentowano zagadnienia dot. Projektu BRIK. Autorami wystąpienia pt.  
  System LMP – System sterowania oświetleniem terenów kolejowych byli członkowie konsorcjum
  tj: Adam Załęski – Biuro Energetyki PKP PLK S.A.; dr inż. Artur Rojek – Instytut Kolejnictwa; Tomasz Myzia – ZA i UP Arex Sp. z o.o. 
  Natomiast w przerwach obrad konferencji odbyły też prezentacje firm branżowych.
  W konferencji uczestniczyli przedstawiciele zarządcy krajowej infrastruktury kolejowej, ośrodków naukowo – badawczych i uczelni,
   producenci wdrażający innowacyjne technologie kolejowe oraz firmy uczestniczące w procesach inwestycyjnych na infrastrukturze kolejowej. 
  Było to interesujące forum dyskusyjne i jedno z większych naukowych spotkań dotyczących rynku kolejowego.