Dofinansowanie dla projektu pk. „SZAFIR”

W dniu 31.07.2023 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) podpisało umowę nr DOB-SZAFIR/02/B/004/04/2021 na wykonanie i finansowanie wysokonakładowego pro-jektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu 4/SZAFIR/2021 pt. „System generacji i emisji impulsów elektromagnetycznych wielkiej mocy w zastosowaniu do przeciwdziałania BSP” z konsorcjum, w skład którego wchodzi Politechnika Gdańska – Wydział Elektrotechniki i Automatyki (WEiA) występująca w pro-jekcie jako Lider oraz Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. z Gdyni występujący jako Partner.

Więcej INFO na stronie:eia.pg.edu.pl