Arex info o XIV MKU

W dniach 19-22 września 2022 r. w Mazurskim Centrum Kongresowo-Wypoczynkowym „Zamek RYN” odbyła  się XIV Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa, podczas której uczestnicy dyskutowali o naukowych aspektach techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa, co zdaniem uczestników przyczynia się do tworzenia formalnych i nieformalnych zespołów specjalistów.
Konferencja była też doskonałym forum wymiany informacji pomiędzy środowiskiem naukowym, wojskowym i przemysłowym, a także inspirują dla jej uczestników
w celu podejmowania pracnaukowo-badawczych w szeroko pojętym obszarze techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa.

Organizatorami konferencji byli: Instytut Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.
W konferencji uczestniczyło ponad 260 osób z pięciu krajów. Podczas obrad zostało wygłoszonych ponad 130 referatów na 11 sesjach plenarnych i sesji plakatowej,
podczas której przedstawiciel Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. (wchodzącego w skład Grupy WB) przedstawił zagadnienia
dot. Zdalnie sterowanej, zintegrowanej platformy uzbrojenia opracowanej na bazie wieloletnich doświadczeń i posiadanych kompetencji.
Przedstawione podczas sesji plenarnej rozwiązania zdalnie sterowanej platformy uzbrojenia, dzięki zastosowaniu systemu autodiagnostyki i weryfikacji
oraz modułowości możliwa jest szybka wymiana niesprawnego lub uszkodzonego sprzętu, co znacznym stopniu ułatwia eksploatację tego uzbrojenia.
 Intencją konstruktorów było stworzenie funkcjonalnego, intuicyjnego sprzętu, które pozwala operatorowi skupić się nawykonaniu zadania.
Ze względu na modułową strukturę można ją dostosować douzbrojenia zasilanego w amunicję z prawej lub lewej strony.
Zdalna zintegrowana platforma uzbrojenia jest także wyposażona środki osłony jak granaty dymne oraz
mają zasilanie elektrycznie, jednak awaryjnie można nimi sterować również ręcznie.

Natomiast wygłoszony podczas konferencji referat pt. Wdrożone i sprawdzone autorskie technologie,
 wspierające systemy szkoleniowe i treningowe uzbrojenia, Podczas
wystąpienie podkreślono, że AREX Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenia w
dziedzinie produkcji urządzeń szkolno-treningowych uzbrojenia na najwyższym
światowym poziomie. Przedstawione w artykule autorskie technologie, wspierające
systemy szkoleniowe i treningowe uzbrojenia zapewniają kompleksowe szkolenie z
obsługi uzbrojenia za pomocą najnowszej generacji symulatorów i trenażerów tak,
aby użytkowanie dostarczanych urządzeń było maksymalnie efektywne, skuteczne i
bezpieczne dla użytkowników. Stworzenie oferty idącej w kierunku kompleksowych,
złożonych systemów, które mogłyby konkurować z największymi światowymi graczami
przemysłu obronnego, oznacza też potrzebę kooperacji z uznanymi partnerami w
Polsce.

Ideą przyświecającą Konferencji była integracja środowisk: naukowego i przemysłowego,
pracujących na rzecz polskiego przemysłu zbrojeniowego, którego produkty są dedykowane zwłaszcza polskiej armii.

Pragnieniem organizatorów było, aby Konferencja na trwale wpisała się w
kalendarz imprez propagujących dorobek naukowy i myśl techniczną (w tym
zwłaszcza polską) w zakresie najogólniej pojętych zagadnień uzbrojenia i bezpieczeństwa,
i chyba tak się stało, gdyż Konferencja konsekwentnie się rozwija, zyskując wielu partnerów i uczestników z kraju i zagranicy.
Podczas konferencji został podpisany list intencyjny, w którym zadeklarowano przekształcenie Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej w Międzynarodowy Kongres Uzbrojeniowy.