13 listopada to święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki

Dzień został ustanowiony w 2009 roku przez Ministra Obrony Narodowej Zarządzeniem
nr 32/MON Ministra Obrony Narodowej z 23 lipca 2009 roku na dzień 13 listopada ustanowiono Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki.
Data nie jest przypadkowa. Nawiązuje do 13 listopada 1918 roku, kiedy Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych powołano Departament Techniczno-Artyleryjski, dzisiejsze Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki. Departament ten był odpowiedzialny za tworzenie infrastruktury, gromadzenie, zaopatrywanie oraz remont sprzętu artyleryjskiego i broni strzeleckiej. Był to jednocześnie pierwszy element organizacyjny zajmujący się tą problematyką w odrodzonych Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do zadań służb należało zaopatrywanie wosk w broń, jej remont, tworzenie potrzebnej infrastruktury.

Obecnie służba uzbrojenia jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin wojskowości i wymaga od zajmujących się nią na co dzień żołnierzy ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Służba Uzbrojenia i Elektroniki pełni w wojsku bardzo ważną rolę. Jest odpowiedzialna za utrzymanie sprawności sprzętu uzbrojenia oraz wymaganych zapasów tego sprzętu. Dziś Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki jest centralnym organem logistycznym i sprawuje pieczę nad sprzętem wszystkich Sił Zbrojnych.

W 2022 roku obchody Święta Służby Uzbrojenia i Elektroniki przypadły na 13 listopada (niedziela). W 2022 roku w dniu 17 listopada 2022 r. w Sali Konferencyjnej Hotelu Trylogia w Zielonce k/Warszawy odbyło się uroczyste Seminarium, w którym Grupę WB reprezentował przedstawiciel Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o.o z Gdyni