Publikacja AREX w Miesięczniku naukowo-technicznym Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Publikacja AREX w Miesięczniku naukowo-technicznymStowarzyszenia Elektryków Polskich, Wiadomości Elektrotechniczne nr 2/22 pt. Innowacyjny system zarządzania infrastrukturą oświetleniową na sieci zarządzanej przez PKP PLK S.A. autor Tomasz Myzia

W artykule zaprezentowano założenia, koncepcje i rozwiązania techniczne związane z projektem systemu zarządzania, sterowania i monitorowania oświetlenia terenów kolejowych w skali obszaru działania Spółki PKP PLK. Ideą projektu jest wykorzystanie nowoczesnych opraw LED, wyposażonych w cyfrowe złącza sterowania. Opracowana zostanie metoda dynamicznego sterowania intensywnością świecenia opraw, uwzględniająca rzeczywisty ruch pociągów na stacji oraz obecność ludzi na peronach. Projekt zakłada zbudowanie systemu informatycznego, rozsyłającego do obiektów terenowych informacje o planie ściemniania oświetlenia na najbliższy okres ok. godziny. Sterowniki oświetleniowe na obiektach użyją informacji do sterowania oprawami. Przy braku takiej informacji sterowniki powinny załączać nominalną intensywność świecenia. Drugim czynnikiem włączającym pełne oświetlenie będą sygnały o obecności ludzi.