AREX info o konferencji XXVI Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania

XXVI Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji odbyła się w dniach 12 – 16 września 2022 r. w Juracie. Organizatorem Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji był Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej. Uczestnikami byli przedstawiciele nauki, przemysłu oraz firm wdrażających systemy komputerowego wspomagania oraz zaproszeni goście.

Przedstawiciel Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. zaprezentował referat pt. Pakiet modernizacyjny dla 23 mm armaty przeciwlotniczej ZU-23-2. Celem modernizacji ww. zestawu jest przede wszystkim poprawa skuteczności ognia armat poprzez unowocześnienie mechanizmów naprowadzania i przyrządów celowniczych. Zmodernizowana 23 mm armata przeciwlotnicza ZU-23-2 to jedna z propozycji AREX Grupa WB, a ideą dokonania takiego zakresu zmian było zapotrzebowanie płynące ze strony różnych armii,
w których ten lekki i mobilny artyleryjski system przeciwlotniczy/uniwersalny nadal zajmuje ważne miejsce. Zaprezentowany podczas konferencji pakiet modernizacyjny jest prosty w montażu (bez wpływu na dotychczasową konstrukcje armaty) i spełnia w zasadzie większość wymagań sygnalizowanych przez potencjalne rynki zbytu. W skład pakietu wchodzi osprzęt elektromechaniczny, czyli nowy panel sterowania, ręczny manipulator (joystick), blok sterowania elektroniki, system sterowania elektrycznego w azymucie i elewacji
oraz blok zasilania (akumulatory) i okablowanie. W armacie zastosowano  nowe napędy elektryczne (z zachowaniem jako awaryjny dotychczasowego napędu ręcznego)
sterowane w sposób cyfrowy, co umożliwia uzyskanie precyzyjnego naprowadzania przy stosunkowo dużych prędkościach.

Konferencja miała charakter ogólny i skierowana była do użytkowników we wszystkich branżach, w których zastosowano komputerowe wspomaganie prac. Celem konferencji było  stworzenie szerokiego forum wymiany informacji i doświadczeń w zakresie komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, co sprzyja integracji środowisk naukowych ze środowiskami praktyków zajmujących się konstruowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i zapewnieniem jakości a także zarządzaniem wszystkimi dziedzinami działalności człowieka.

Natomiast jednym z priorytetów AREX Sp. z o.o.  jest też  realizacja projektów mających zaspokoić jedną z najważniejszych i najpilniejszych potrzeb Sił Zbrojnych RP. AREX
Sp. z o.o.  uczestniczy w licznych projektach mających na celu opracowanie i modernizację uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP w zakresie dotyczącym systemów sterowania napędami elektrycznymi, współpracując przy tym z czołowymi partnerami na rynku specjalnym
i jest otwarte na udział w innowacyjnych projektach dotyczących opracowania i wdrożenia nowych produktów dla sektora obronnego.