Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym – NOVKOL 2021

Konferencja Naukowo Techniczna „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym – NOVKOL 2021 Zakopane.

W dniach 1-3 grudnia miała miejsce XX Konferencja Naukowo-Techniczna dotycząca nowoczesnych technologii i systemów zarządzania w transporcie szynowym. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie przy udziale Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP, Politechniki Krakowskiej – Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Na konferencji poruszone zostały zagadnienia dotyczące nowoczesnych technologii wykorzystywanych podczas prac przy taborze kolejowym i infrastrukturze kolejowej tj.: projektowanie, budowanie, utrzymanie, diagnostyka i eksploatacja. AREX Sp. z o.o. aktywnie uczestniczy w realizacji przedsięwzięcia, dedykowanemu programowi wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej zwanej „BRIK” Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej”. Narodowe Centrum Badan i Rozwoju otworzyło ścieżkę działań dla usprawnienia procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej. Współpraca specjalistów z  Instytutu Kolejnictwa i spółek Siled Sp. z o.o., Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. oraz ABZ Consulting Sp. z o.o. owocuje opracowaniem systemu zarządzania, sterowania i monitorowania oświetlenia terenów kolejowych. Prace te umożliwią np. dostosowanie oświetlenia do rzeczywistego ruchu pociągów  na stacjach oraz obecności podróżnych na peronach.