Rozdzielnice

Rozdzielnice sterujące są przeznaczone do obsługi instalacji elektroenergetycznych:

  • elektrycznego ogrzewania rozjazdów,
  • oświetlenia terenów zewnętrznych,
  • instalacji specjalnych jak np. instalacji odwadniania terenów kolejowych.

Wszystkie rozdzielnice dokonują diagnostyki obwodów odpływowych, obwodów sterujących i urządzeń peryferyjnych (np. przetwornik pomiarowy). Ponadto rozdzielnice skomunikowane są z nadrzędnym sterownikiem NEK.