Grupa WB

Nasza rzeczywistość to Wasza przyszłość.

GRUPA WB to obecnie największy, polski producent oferujący technologie łączności i dowodzenia i zaawansowane rozwiązania dla sił zbrojnych z całego świata w takich obszarach jak:

Systemy obserwacyjno – rozpoznawcze

Systemy dowodzenia, łączności i zarządzania na polu walki

Systemy kierowania ogniem

Systemy uderzeniowe

Systemy informatyczne i cyberbezpieczeństwa

GRUPA WB ma swoje korzenie w dynamicznym rozwoju spółki WB ELECTRONICS S.A. Po sukcesach eksportowych rozwiązań firmy WB ELECTRONICS, takich jak system FONET, pojawiła się potrzeba stworzenia oferty idącej w kierunku kompleksowych, złożonych systemów, które miały konkurować z produktami największych światowych graczy przemysłu obronnego. Wymagało to nawiązania bliskiej współpracy z doświadczonymi i sprawdzonymi partnerami w Polsce. Tak zawiązała się współpraca z RADMOR S.A., największym polskim producentem radiokomunikacji ruchomej UKF.

Wieloletni rozwój systemów przeznaczonych dla artylerii ukazał natomiast potrzebę wprowadzenia do artyleryjskich systemów kierowania ogniem również systemów rozpoznawczych. W ten sposób pojawiły się w ofercie GRUPY WB systemy bezzałogowe. Aby umożliwić dostarczanie polskiej armii i klientom zagranicznym pewnych i niezawodnych bezzałogowych systemów rozpoznawczych, nawiązano współpracę z gliwicką firmą FLYTRONIC.

Kolejnym krokiem w budowaniu przewag konkurencyjnych na światowym rynku było nawiązanie współpracy z gdyńską firmą AREX, która posiada unikalne kompetencje w dziedzinie automatyki przemysłowej. Dzięki potencjałowi technologicznemu, jakim dysponuje spółka AREX, GRUPA WB z powodzeniem zrealizowała m.in. projekt wieży do moździerza samobieżnego 120 mm RAK.

Naturalną konsekwencją bliskiej współpracy pomiędzy firmami było przejęcie przez WB ELECTRONICS większościowych udziałów w przedsiębiorstwach, z którymi dotychczas ściśle kooperowała. Proces tworzenia grupy kapitałowej zakończył się w 2011 roku, gdy WB Electronics objęła większościowy pakiet udziałów w RADMOR S.A., AREX Sp. z o.o. oraz w spółce MINDMADE Sp. z o.o.

Strategia rozwoju biznesu Grupy, polegająca na zwiększeniu synergii kompetencji poszczególnych spółek oraz na zwiększaniu kompetencji również na rynkach cywilnych zaowocowała dołączeniem do Grupy kolejnych firm – POLCAM – lidera na rynku producentów zaawansowanych systemów wideorejestratorów i systemów radarowych do pomiaru prędkości, oraz 3CITY ELECTRONICS, specjalizującej się w projektowaniu, programowaniu, produkcji i testowaniu urządzeń elektronicznych.

Nieprzypadkowy wybór członków Grupy doprowadził do biznesowej synergii, która przejawia się we wzajemnej wymianie kompetencji, doświadczeń oraz wspólnej ofercie produktowej i kanałach sprzedaży. WB ELECTRONICS to przede wszystkim systemy łączności i dowodzenia, RADMOR to radiokomunikacja, FLYTRONIC – zaawansowane systemy bezzałogowe i technologie lotnicze, MINDMADE koncentruje się głównie na łączności specjalnej, a AREX na systemach sterowania uzbrojeniem.

Sukcesy GRUPY WB na globalnym rynku wynikają przede wszystkim z głębokiego przekonania, że powinno się oferować tylko najlepsze produkty, będące autorskimi rozwiązaniami, które jednocześnie wyznaczają standardy na świecie.

Obecnie GRUPA WB zatrudnia ponad 1200 osób, z czego ponad połowa to inżynierowie działów badawczo – rozwojowych. Grupa operuje na kilkudziesięciu rynkach, między innymi w USA, Ameryce Południowej, Afryce Północnej, Indiach, Wietnamie czy Malezji.

  WB Electronics S.A., lidear Grupy WB, spółka działająca w obszarze specjalistycznej elektroniki i informatyki wojskowej.
MindMade Sp. z o.o., firma będąca liderem zaawansowanych mobilnych rozwiązań bezprzewodowych dedykowanych komunikacji   specjalnej oraz M2M.
Flytronic Sp. z o.o., firma specjalizująca się w tworzeniu systemów rozpoznawczo-obserwacyjnych bazujących na bezzałogowych   platformach latających.
Radmor S.A., przedsiębiorstwo będące największym polskim producentem sprzętu radiokomunikacji ruchomej UKF FM.