AREX

Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i produkcji technologii dedykowanych branży cywilnej i specjalnej. Ponad 25-letnie doświadczenie pozwala budować solidną i rzetelną markę. Natomiast kadra złożona z inżynierów będących specjalistami w dziedzinie elektroniki, mechaniki, elektryki i informatyki, zapewnia tworzenie innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Firma jest członkiem WB Group, największej prywatnej grupy realizującej zadania z obronności państwa.

Historia

Firma AREX została założona w 1989 roku przez dr inż. Andrzeja Darskiego. W początkowym etapie jej działalność wiązała się z produkcją przetworników pomiarowych różnych wielkości fizycznych. Jednak nieustanne nastawienie na rozwój nowoczesnych technologii przełożyło się na opracowanie rozwiązań związanych z obronnością kraju i rozwój firmy na rynku specjalnym, a w dalszym etapie wejście w skład Grupy WB.

Specjalizacje

AREX koncentruje swoje działania w dwóch sektorach:

  • na rynku specjalnym działalność dotyczy opracowywania i wdrażania rozwiązań, do których zaliczyć można zestawy treningowe do różnego typów uzbrojenia, podzespoły, a także systemy sterowania napędami w sprzęcie wojskowym. Na rynku wojskowym firma posiada wiele skutecznych wdrożeń.
  • specjalizacją firmy na rynku cywilnym są systemy elektroenergetyczne dla infrastruktury kolejowej i drogowej. Sztandarowym produktem firmy jest system elektrycznego ogrzewania rozjazdów usprawniający ruch pociągów w warunkach zimowych.

Dodatkowo, dbając o stały rozwój technologiczny dotychczasowo powstałych produktów, a także tworzenie nowych rozwiązań, AREX prowadzi prace naukowo-badawcze oraz współpracuje z uczelniami i ośrodkami naukowo-badawczymi m.in. z Politechniką Gdańską i Akademią Marynarki Wojennej.

Kompetencje

Wieloletnia działalność i szereg różnorodnych projektów pozwoliły na zdobycie doświadczenia i pogłębienia umiejętności w zakresie projektów dedykowanych branży specjalnej i kolejowej, w tym:

  • przygotowanie założeń funkcjonalnych oraz planu realizacji projektu według założeń wypracowanych w ścisłej konsultacji z Klientem,
  • stworzenie projektu rozwiązania w zakresie elektroniki, elektroenergetyki i mechaniki,
  • opracowanie dokumentacji projektowej,
  • przygotowanie oprogramowania systemowego do urządzenia,
  • przeprowadzanie wdrożeń prototypowych,
  • profesjonalna produkcja rozwiązania według własnego projektu oraz jego wdrożenie,
  • doradztwo techniczne.

Zarząd

Zarząd Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. tworzą:

Krzysztof Bielawski - Prezes Zarządu, Dyrektor

Tomasz Buda - Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny

Gerard Wiśniewski- Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju