Certyfikaty

AREX dba o najwyższą jakość świadczonych usług oraz o to, aby dostarczane rozwiązania były wytwarzane zgodnie z obowiązującymi normami i standardami. Gwarancją tego są otrzymane przed firmę certyfikaty.

 

AQAP 2110:2016

Projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwisowanie urządzeń i systemów elektroeneregtycznych oraz sprzętu elektromechanicznego, w tym o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

ISO 9001:2015

Projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwisowanie urządzeń i systemów elektroeneregtycznych oraz sprzętu elektromechanicznego, w tym o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

Wewnętrzny System Kontroli

Certyfikat zgodności funkcjonowania w zakresie obrotu z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

Koncesja

Koncesja na wykonywanie działalności w zakresie obrotu rodzajami broni i amunicji oraz wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczenia wojskowym lub policyjnym.

Decyzja 2 do koncesji nr B-054/2007

Zmiana decyzji (koncesji) z dnia 10 lipca 2007 r. nr B-054/2007.

Świadectwo Urzędu Transportu Kolejowego

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia (system DIMaC-EK) przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego.

Dopuszczenie systemu DIMaC-EK - PKP PLK S.A.

Dopuszczenie wyrobu (system DIMaC-EK) do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dopuszczenie transformatorów

Dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A.

Dopuszczenie sterownika DIMAstro

Pozytywna weryfikacja sterownika DIMAstro - typ LA133 przez Biuro Energetyki PKP PLK S.A.

Świadectwo Rekomendacyjne

Świadectwo Rekomendacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Dyplom Uznania SEP

Dyplom Uznania SEP