Trenażer TR-23 do Przeciwlotniczego Zestawu Artyleryjsko-Rakietowego ZUR-23-2KG-I

Trenażer TR-23 to zestaw treningowy przeznaczony do szkolenia operatora 23mm Przeciwlotniczego Zestawu Artyleryjsko-Rakietowego ZUR-23-2KGI. W projekcie trenażera wykorzystano osprzęt oraz podstawę od armaty bojowej ZUR-23-2KGI, co miało na celu zapewnienie jak największego stopnia realizmu.

Trenażer TR-23 jest mobilnym urządzeniem, wyposażonym w stanowisko instruktora oraz stanowisko operatora, które są połączone ze sobą bezprzewodową siecią WiFi. Stanowisko instruktora ma możliwość łączenia się i współpracy z wieloma stanowiskami operatora w tym samym czasie (opcja w zależności od wymagań użytkownika).

Trenażer TR-23 do Przeciwlotniczego Zestawu Artyleryjsko-Rakietowego ZUR-23-2KG-I znajduje się obecnie na wyposażeniu Sił Zbrojnych Indonezji.

Do pobrania: