Trenażer TR-23-2MR do Morskiego Przeciwlotniczego Zestawu Artyleryjsko-Rakietowego ZU-23-2MR

Trenażer TR-23-2MR to zestaw treningowy przeznaczony do szkolenia operatora Morskiego Przeciwlotniczego Zestawu Artyleryjsko-Rakietowego ZU-23-2MR. W celu osiągnięcia jak największego stopnia realizmu, trenażer został zbudowany na bazie rzeczywistego zestawu ZU-23-2MR, zachowano jego pełny wygląd i funkcje, a także hydrauliczne napędy naprowadzania. Znamiona bojowe w postaci oryginalnych automatów i luf zostały pozbawione cech użytkowych.

Trenażer TR-23-2MR jest urządzeniem wyposażonym w stanowisko instruktora oraz stanowisko operatora - celowniczego, które są połączone ze sobą bezprzewodową siecią WiFi. Stanowisko instruktora ma możliwość łączenia się i współpracy z wieloma stanowiskami operatorów - celowniczych, w tym samym czasie (opcja w zależności od wymagań użytkownika).

Do pobrania: