Rozdzielnica sterowania oświetleniem miejskim RSOU

Rozdzielnica RSOU jest podstawowym elementem systemu DIMaC-OM, w którym pełni rolę  autonomicznego urządzenia służącego do zasilania oraz sterowania obwodami oświetlenia ulicznego na podstawie:

  • zegara astronomicznego wbudowanego w algorytm sterownika (RSOU-04, RSOU-05),
  • sygnału pochodzącego z kaskady (RSOU-04),
  • natężenia oświetlenia naturalnego mierzonego przez przetwornik natężenia oświetlenia (opcja) (RSOU-05).

Dodatkowo rozdzielnica może zasilać obwody inne niż oświetleniowe.

Rozdzielnica RSOU przystosowana jest do pracy w systemie DIMaC-OM nadzorowanym przez serwer w Centrum Sterowania poprzez komunikację GSM/GPRS. Serwer automatycznie wylicza czas załączenia oświetlenia na podstawie aktualnych zmian natężenia oświetlenia dla określonego obszaru miasta oraz na bieżąco synchronizuje czas w sterownikach rozdzielnic oświetlenia ulicznego.

Do pobrania: