ZASTOSOWANIE STACJI ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH WSPOMAGANYCH LOKALNYM MAGAZYNEM ENERGII W OBSZARACH Z MIEJSKĄ SIECIĄ TRAKCYJNĄ

W Wiadomościach Elektrotechnicznych nr 12/ 2021 (DOI 10.15199/74.2021.12. ) opublikowany został artykuł nt. Zastosowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych wspomaganych lokalnym magazynem energii w obszarach z miejską siecią trakcyjną. W artykule prezentowane są rozwiązania związane z infrastrukturą ładowania pojazdów elektrycznych. W obszarach miejskich zaobserwować można najbardziej dynamiczny wzrost liczby rejestracji pojazdów elektrycznych, w tym w dużej części autobusów elektrycznych. W związku z tym miejska sieć trakcyjna stanowi ogromny i nie w pełni wykorzystany jeszcze potencjał, który może stanowić ciekawą alternatywę dla istniejącej sieci energetycznej. W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcje sterowania oraz sposób realizacji zasobnikowej stacji ładowania trolejbusów wyposażonych w stacjonarny, akumulatorowy zasobnik energii.

Następnie pokazano sposób realizacji układu szybkiej stacji ładowania pojazdów elektrycznych zasilanej z miejskiej sieci trakcyjnej. Wdrożenie przedmiotowych systemów opierało się na innowacyjnych produktach spółki AREX z Gdyni. Wiadomości Elektrotechniczne to czasopismo notowane na liście czasopism naukowych, jako tytuł o uznanej pozycji - miesięczniku wydawanym przez Wydawnictwo SIGMA-NOT, adresowanym do konstruktorów, projektantów i eksploatatorów maszyn, urządzeń i układów elektrycznych.

Informacja na stronie: WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE

Facebook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=959411434783670&id=131484510...