Projekt NCBiR: ”Opracowanie innowacyjnego napędu platform mobilnych”.

 

Wartość projektu: 19 133 242,26 zł

Dofinansowanie: 11 977 186,90 zł

Czas trwania projektu: 01.08.2017 – 31.07.2020

Projekt: ”Opracowanie innowacyjnego napędu platform mobilnych”.

    W ramach Projektu NCBiR zostaną przeprowadzone badania przemysłowe i prace rozwojowe mające na celu opracowanie systemu zasilania i napędu mobilnej, uniwersalnej platformy zasilanej elektrycznie.

    Rezultatem Projektu będzie w pełni funkcjonalny system zasilania i napęd mobilnej platformy elektrycznej, przygotowany do dalszej zabudowy, w celu wytwarzania elektrycznych pojazdów transportowych do przewozu towarów i osób oraz pojazdów użytkowych takich jak np. maszyny robocze i ciągniki rolnicze o masie do 3,5 t.

    O innowacyjności rezultatów Projektu stanowić będą następujące rozwiązania:

  • napęd bezpośredni wynikający z zastosowania silników momentowych zainstalowanych w lub przy kole;
  • modułowy, skalowalny magazyn energii;
  • zintegrowany napęd.