Jurata, 24-26 kwietnia 2019r

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w związku z dużym zainteresowaniem tematyką cyklicznej konferencji naukowo-technicznej „Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego” jej tegoroczna edycja odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym AMW REWITA w Juracie w dniach 24-26 kwietnia 2019 r.

Organizatorami Konferencji są dwa podmioty działające w sektorze kolejowym: Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. z Grupy WB, którego wieloletnia zasadnicza działalność związana jest z energetyką nietrakcyjną w infrastrukturze kolejowej oraz Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp. z o.o., którego podstawowym zakresem działania jest projektowanie rozwiązań oraz wytwarzanie systemów automatyki mikroprocesorowej dla potrzeb zasilania trakcji elektrycznej, a także urządzeń ochrony zwierząt przy torze kolejowym.

Konferencja zaliczana jest do największych imprez branżowych w kraju, a w jej ostatniej edycji w 2017 roku uczestniczyło 236 osób reprezentujących 97 firm i instytucji, w tym przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Instytutu Kolejnictwa, Politechniki Gdańskiej, Szkoły Głównej i Gospodarstwa Wiejskiego, biur projektowych i firm wykonawczych oraz produkcyjnych działających na rzecz kolei.

Konferencja składać się będzie z panelu głównego oraz trzech sesji tematycznych, podczas których poruszane będą zagadnienia dotyczące:

1. Realizacji aktualnych i planowanych inwestycji związanych z modernizacją sieci kolejowej w Polsce;

2. Najnowszych rozwiązań technicznych stosowanych w infrastrukturze kolejowej, w tym:

  • urządzeń i systemów automatyki kolejowej;
  • urządzeń i systemów elektroenergetyki kolejowej;
  • urządzeń i systemów związanych z ochroną środowiska przy torach;​

3. Bezpieczeństwa związanego z transportem kolejowym.

Wydarzenie to stanowi okazję do wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego, badawczo-rozwojowego i utrzymaniowego działającymi na rzecz infrastruktury kolejowej.

Patronat nad konferencją potwierdziły następujące instytucje:

  • Ministerstwo Infrastruktury
  • Urząd Transportu Kolejowego
  • Instytut Kolejnictwa
  • Politechnika Gdańska;
  • Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • SITK - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
  • Patronat Medialny: Kurier Kolejowy, Technika Transportu Kolejowego

Zaproszenia do udziału w konferencji kierowane będą bezpośrednio do instytucji i osób związanych ze środowiskiem kolejowym w miesiącu marcu br.

Linki:

jurata.png