Arex w miesięczniku naukowym Napędy i sterowanie 12/2021

W miesięczniku naukowym "Napędy i sterowanie 12/2021" ukazał się artykuł (Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c65dff18-1f18-4ea5-90f7-531262aa2ca2) pt. Układ napędowy dla pojazdów dostawczych i specjalistycznych jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku elektromobilnego. Dynamiczny rozwój rynku pojazdów elektrycznych, spowodowany wprowadzeniem ograniczeń legislacyjnych, związanych z ograniczeniem emisji spalin generowaną przez układy napędowe stosowane w pojazdach, przyczynia się do rozwoju nowych technologii układów napędowych. Przedsięwzięcia podejmowane przez Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. (spółka Grupy WB), wpisują się w założenia tej polityki, dzięki czemu, firma opracowała i skonstruowała systemy i urządzenia elektrotechniczne, jakie mogą znaleźć zastosowane w bezemisyjnych elektrycznych układach napędowych pojazdów.

W publikacji przedstawiono elektryczny system napędowy, jaki może być zastosowany w pojazdach osobowych, dostawczych oraz specjalistycznych, który został opracowany na bazie własnych rozwiązań technologicznych spółki AREX Sp. z o.o. Zaprezentowano podstawowe parametry elementów elektrycznego systemu napędowego dedykowanego pojazdom samochodowym, takie jak: magazyny energii elektrycznej wraz z układami nadzorującymi ich pracę i zapewniającymi dopływ energii; falowniki; silniki; a także urządzenia wspomagające pracę systemu sterowania napędem. Przedstawiono analizy uzyskanych wyników badań trakcyjnych i laboratoryjnych, opracowanego elektrycznego układu napędowego. Miesięcznik „Napędy i Sterowanie” wydawany przez Wydawnictwo Druk-Art SC istnieje na prasowym rynku czasopism technicznych od 1999 roku. Ten ogólnopolski tytuł wydawany jest w formie drukowanej, a także elektronicznej. Czasopismo przygotowywane jest z myślą o czytelnikach zaintereso­wanych problematyką z zakresu m.in. o systemów  elektrotechnicznych, jakie mogą znaleźć zastosowanie w bezemisyjnych elektrycznych układach napędowych pojazdów.

Informacja na stronie : Napędy i sterowanie 12/2021

Link do artykułu naukowego: Układ napędowy dla pojazdów dostawczych i specjalistycznych jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku elektromobilnego