Arex w miesięczniku naukowo-technicznym Wiadomości Elektrotechniczne nr 02/ 2022

W Wiadomościach Elektrotechnicznych nr 02/ 2022 (DOI 10.15199/74.2022.2.5) opublikowany został artykuł nt. Innowacyjny system zarządzania infrastrukturą oświetleniową na sieci zarządzanej przez PKP PLK S.A. W artykule kierownik projektu - Tomasz Myzia, zaprezentował założenia, koncepcje i rozwiązania techniczne związane z projektem systemu zarządzania, sterowania i monitorowania oświetlenia terenów kolejowych w skali obszaru działania Spółki PKP PLK. Ideą tego projektu jest wykorzystanie nowoczesnych opraw LED, wyposażonych w cyfrowe złącza sterowania. Opracowana zostanie metoda dynamicznego sterowania intensywnością świecenia opraw, uwzględniająca rzeczywisty ruch pociągów na stacji oraz obecność ludzi na peronach. Projekt zakłada zbudowanie systemu informatycznego, rozsyłającego do obiektów terenowych informacje o planie ściemniania oświetlenia na najbliższy okres ok. godziny. Sterowniki oświetleniowe na obiektach użyją informacji do sterowania oprawami. Przy braku takiej informacji sterowniki powinny załączać nominalną intensywność świecenia. Drugim czynnikiem włączającym pełne oświetlenie będą sygnały o obecności ludzi.

 

 

Informacja na stronie: https://sigma-not.pl/zeszyt-6792-wiadomosci-elektrotechniczne-2022-2.html

https://www.sigma-not.pl/publikacja-136343-innowacyjny-system-zarzadzania-infrastruktura-o%C5%9Bwietleniowa-na-sieci-zarzadzanej-przez-pkp-plk-s.a.-wiadomosci-elektrotechniczne-2022-2.html

 

Facebook: https://www.facebook.com/131484510909704/photos/a.146410159417139/995967041128109/