Automaty sterujące

Automaty sterujące to urządzenia w niewielkim stopniu uproszczone w stosunku do rozdzielnic, ale mogące występować w instalacji na równi z nimi.  Automaty podobnie jak rozdzielnice pełnią funkcje elektrycznego ogrzewania rozjazdów oraz sterowania oświetleniem. Zapewniają przy tym realizację najnowszych algorytmów sterowania przy współpracy z pełną gamą dostępnych przetworników.

Są to elementy decyzyjne do już istniejących, modernizowanych lub nowych instalacji, uproszczonych ze względu na koszty lub małą liczbę obsługiwanych obiektów.

Automaty są kompatybilne z systemem DIMaC-EK.